Mobirise


Szanowni Państwo!


    Zwracamy się do Państwa z informacją o możliwości publikowania prac naukowych w czasopiśmie „Rzeszowskie Studia Socjologiczne” wydawanym przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tym samym, serdecznie prosimy o nadsyłanie artykułów, recenzji i polemik o szeroko rozumianej tematyce socjologicznej. Otrzymane teksty zostaną skierowane do recenzji. Jedynie prace, które uzyskają pozytywną ocenę recenzenta, zostaną opublikowane w kolejnym numerze czasopisma.

    Do „Rzeszowskich Studiów Socjologicznych” przyjmowane są wyłącznie teksty oryginalne, to znaczy niewydane wcześniej drukiem, bądź online. Nie mogą one też w tym samym czasie podlegać procedurze zmierzającej do ich opublikowania w innym miejscu, niezależnie od charakteru wydawnictwa oraz języka publikacji.
    Nadsyłane artykuły powinny być przygotowane w języku polskim bądź angielskim i opatrzone krótkim streszczeniem, odpowiednio w języku angielskim lub polskim (do 1500 znaków ze spacjami, wraz z przetłumaczonym tytułem). Tekst powinien zawierać również słowa kluczowe – polskie i angielskie.

    Gotowe prace należy przesyłać w formie wydrukowanej pocztą oraz w formie elektronicznej. 

    Liczymy na współpracę z Państwa strony. Nadesłane przez Państwa prace z pewnością wzbogacą zawartość merytoryczną przygotowanego do druku kolejnego już numeru „Rzeszowskich Studiów Socjologicznych”.

 

Z wyrazami szacunku

 

dr Karolina Cynk i dr Marek Motyka

Sekretarz i Zastępca Sekretarza Redakcji


Adres:


Redakcja „Rzeszowskich Studiów Socjologicznych”

Uniwersytet Rzeszowski

Instytut Nauk Socjologicznych

al. Rejtana 16 C

35-959 Rzeszów


- z dopiskiem na kopercie: „do dr Karoliny Cynk” lub "do dra Marka Motyki"

 


E-mail: 

rss@ur.edu.pl